آیکیدو آی کی کن جو، سبک سنسی بهرام شفاعت

انجمن آیکیدو ایران (شفاعت دوجو ) از سوی سازمان جهانی آیکیدو در ژاپن در تاریخ 11 اسفند ماه 1390 رسمأ به ثبت رسید. این موفقییت بزرگ را به جامعه ورزش ایران بخصوص استاد شفاعت که با حفظ مقام اولین ایرانی دان 4 و 5 جهانی در کشور و با ثبت شفاعت دوجو در سازمان جهانی آیکیدو بعنوان یکی از اساتید ممتحن بین المللی تبریک عرض می نماییم.

از طرف سازمان جهاني آيكيدو ارتقاع استاد بهرام شفاعت به دان 5 جهاني در روز 19 دي ماه 1389 بطور رسمي با حضور تعداد زيادي از شركت كننده در همبو دوجو اعلام گرديد كه به جامعه ورزش ايران و خانواده محترم ايشان تبريك عرض نموده و آرزوي موفقييت ايشان را از خداوند متعال خواستاريم.

انجمن آیکیدو ایران (هوریکوشی دوجو) به همت استاد بهرام شفاعت در سال 1383 تأسیس گردید. این انجمن هر ساله اقدام به برگزاری همایش و استاژ فنی و آزمون جهانی آیکیدو، با بهره گیری از اساتید بین المللی و داخلی می نماید.فعالیتهای این انجمن تحت نظارت سازمان جهانی ایکیدو (همبو دوجو) می باشد.